KULLANIM ŞARTLARI

Siteye erişmeden önce ve siteyi kullanmadan önce mutlaka bu sözleşmeyi okumalısınız.Aksi takdirde balonturu.com sitesindeki tüm şartları ve kuralları kabul etmiş sayılırsınız.
Bu şartları kabul etmek istemezseniz siteden çıkış yapmanız gerekmektedir. balonturu.com burada bulunan sözleşmede istenildiği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.Bu değişikliklerden haberdar olmak için kullanım koşullarının siteye her girişte okunmasını kabul etmiş sayılırsınız. Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar Turtle Tours Travel firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir.
balonturu.com sitesine erişiminizde yasalara göre sözleşme imzalamaya hakkınız olduğunu bunu kullanabilme yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazanları kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesinin tüm hakları Turtle Tours Travel ’a aittir. Bu web sayfasında yayımlanan içerikler ulusal ve uluslar arası kanunlar ve sözleşmeler çerçevesinde korunmaktadır.
balonturu.com sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, sunulamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz.Bu sitenin bütünü veya bir kısmı diğer internet sitelerinde izinsiz olarak kullanılamaz.
Site Kullanıcısı site dâhilinde bulunan bilgileri, her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, görsel ve video kliplerini, işitsel imgeleri, dosyaları, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen kopyalamayacağını, çoğaltamayacağını ve dağıtmayacağını kabul etmiş sayılır. Sitemiz 5846 sayılı Fikir ve Sanar Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayın yapmaktadır. Sitemizde yayınlanan içeriklerin kopyalanmak suretiyle çalınması durumunda art niyetli kişi ve/veya kuruluşlar ile ilgili her türlü yasal hakkımız saklıdır.

Kullanıcı Bilgileri Hakkında

Turtle Tours Travel , site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Şahıslara açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, telefon numarası, adresi, e-posta adresi, cep telefonu gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup kullanıcıların gizli bilgileri olarak anılacaktır.
Kullanıcılara ait bu gizli bilgilerin ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici hükümler gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu kılındığı durumlarda açıklanabilecektir. Firmamızın müşterileri ile irtibat kurduğu balonturu.com sitesinde hizmetlerimizden yararlanmak isteyen kullanıcıların sitede bulunan rezervasyon formlarını doldurmaları gereken kısımlar bulunmaktadır. Bu bölümlerin doldurulması sırasında kullanıcıların tehdit, küfür, tahrik, rahatsız edici sözler kullanmaları ve kanuna aykırı içerikler paylaşmaları ve başkalarının kişisel ve kanuni haklarına zarar verme hakları bulunmamaktadır. Ayrıca bu formların kopyalanarak kullanılması veya yeniden üretilmesi kesinlikle yasak olmaktadır. Kullanıcılar sitemize vermiş oldukları bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel bir şekilde vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı vermiş olduğumuz hizmetlerimizden yararlanamayacak ve buna bağlı olarak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden firmamız sorumlu tutulamaz.

Mücbir Sebep

İki tarafında da kontrolünde olmayan, doğal afetler, yangın, patlamalar, savaşlar, halk hareketleri, ayaklanmalar, , seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi benzeri sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca yerine getirilemeyecek hale gelirse taraflar bundan sorumlu değildir. Bu süre zarfında tarafların bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınabilecektir. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik Sözleşme şartlarından biri geçersiz hale gelir ise sözleşme şartlarının geriye kalan kısımları geçerliliğini korumaya devam eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması sırasında doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Nevşehir (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Turtle Tours Travel , dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumlulukları arasında yer almaktadır. Kullanıcı, sunulan bu hizmetlerden yararlanmakla bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Bildirimler

Sözleşme ile ilgili kullanıcılara gönderilecek olan bildirimler, Turtle Tours Travel Firmasının bilinen e.posta adresi ve kullanıcının rezervasyon formunda belirttiği e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır.
Kullanıcı, rezervasyon formunda belirttiği adresin geçerli iletişim adresi olduğunu, değişmesi halinde 3 gün içinde yazılı olarak tarafımıza bildireceğini kabul eder, aksi halde bu adrese yapılacak bildirimlerin geçerli sayılacağını kabul eder.

Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında bu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü sorun ve uyuşmazlıklarda Tarafların defter, belgeleri ve bilgisayar ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edileceği, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul etmiş sayılmaktadır. Tüm kullanım ve içerik hakları saklı tutulan balonturu.com sitesi Turtle Tours Travel ’ya aittir. İzinsiz kullanımı kanunlar nezdinde yasaklanmıştır.